Je bekijkt nu Toename drugsgebruik in Nederland

Toename drugsgebruik in Nederland

Tussen al dat nieuws over het coronavirus viel het berichtje van het Trimbos instituut haast niet op. Er is een toename in drugsgebruik in Nederland. Ofwel, wij Nederlanders laten nog steeds een stijging zien in ons drugsgebruik. 

Toename cannabisgebruik

Volgens de Trimbos Nationale Drug Monitor 2019 gebruikten ruim een miljoen volwassen in 2018 cannabis. Van deze mensen had ruim 7.5% in het afgelopen jaar wel eens cannabis gebruikt en 4.6% van de mensen in de afgelopen maand. Ongeveer 220.000 mensen gebruikten in 2018 dagelijks cannabis. Dat is veel meer dan in 2017, toen gebruikten ongeveer 140.000 mensen dagelijks cannabis.
Bij dagelijks cannabisgebruik is er vaak sprake van een cannabisverslaving. Net als in andere Europese landen is het THC-gehalte in geïmporteerde hasj gestegen. THC is een van de werkzame stoffen in cannabis en zorgt voor meestal een kalmerend effect. Zo zat er in 2018 gemiddeld 24.8% THC in geïmporteerde hasj in vergelijking met 16.7% THC in nederwiet (wiet gekweekt op eigen bodem). In Nederland wordt veelal wiet gerookt; ruim 60% van de mensen gebruikt wiet tegenover ongeveer 25% hasj. 

Toename cocaïnegebruik

Het gebruik van cocaïne laat daarentegen geen duidelijke stijging zien. In 2018 hebben ongeveer 220.000 mensen cocaïne gebruikt in het afgelopen jaar. In 2017 was dat meer, toen hebben ongeveer 250.000 mensen in het afgelopen jaar cocaïne gebruikt. Cocaïne wordt vooral gebruikt in de leeftijdsgroep 25 – 29 jaar, het zijn voornamelijk mannen die het gebruiken, ze zijn hoogopgeleid en zijn vaak inwoners van de grote stedelijke gebieden in Nederland. Van de mensen die in 2018 wel eens cocaïne hebben gebruikt, neemt een derde maandelijks of vaker cocaïne. 
Een opvallende trend is dat er een toename van het cocaïnegebruik lijkt te zijn in bepaalde groepen uitgaanders, met name in Amsterdam. Dit betreft met name de zogenoemde ‘clubbers’ en cafégangers, waarbij een stijging is te zien in het gebruik van cocaïne. Het gevaar bij cocaïnegebruik tijdens het uitgaan is dat het een verslavende stof is waardoor een cocaïneverslaving kan ontstaan.

Uitgaan en drugsgebruik

Cocaïne is en blijft relatief populair in het uitgaansleven, hoewel het gebruik van cocaïne ook in privé-settings voorkomt. Dit gaat dan bijna altijd om het snuiven van cocaïne. Echter, cocaïne staat niet meer op plaats een waar het de populariteit betreft. Cocaïne staat op de derde plaats en is wat dat betreft ingehaald door amfetamine. Echter, de meeste mensen gebruiken tijdens het uitgaan ecstasy. Ecstasy staat wat populariteit betreft met uitgaan nog steeds bovenaan. In de toename van drugsgebruik in Nederland zien we dus ook wat veranderingen.

Het gebruik van medicijnen zonder recept

Ongeveer 10% van de volwassenen gebruikten in 2018 slaap of kalmeringsmiddelen. In 2018 gebruikten iets minder mensen deze medicijnen zonder recept dan in 2017. In 2018 gebruikten ruim 400.000 mensen medicijnen zonder een recept van de dokter, in 2017 was bijna 500.000 mensen. Het gebruik van deze medicijnen zonder recept is het hoogst onder 20 – 24 jarigen en onder hoogopgeleiden. Het wordt vaak in het uitgaansleven gebruikt om de effecten van stimulerende middelen, zoals de hierboven genoemde cocaïne, amfetamine en ecstasy, tegen te gaan en om weer te kunnen inslapen na het gebruik van stimulerende drugs.
Ritalin wordt ook gebruikt zonder recept, in 2018 waren dit ongeveer 75.000 mensen. Ritalin wordt vaak gekocht via kennissen of wordt online verkregen. 

Hulp nodig?

Mocht je je nou herkennen in bovenstaand verhaal en gebruik je ook meer drugs dan je zou willen? Of wellicht wil je wat meer informatie over wanneer er nou sprake is van een drugsverslaving. Maar wellicht is wat extra hulp, zoals onze online therapie, om de gewoonte te doorbreken ook gewenst? Aarzel dan niet en neem vrijblijvend contact met ons op.