Drugsgebruik bij jongeren tijdens Corona

Drugsgebruik bij jongeren tijdens Corona

Jongeren gebruiken meer drugs en om andere redenen sinds de Corona pandemie. 

Harde cijfers zijn nog niet gepubliceerd, maar er is wel sprake van een zorgelijke trend in de toename van drugsgebruik bij jongeren tijdens Corona. Uit publicatie van de NOS blijkt dat met name jongeren andere redenen opgeven waarom ze drugs gebruiken. Voor de pandemie werd het drugsgebruik vaak gekoppeld aan het positieve effect wat het opleverde. De gezelligheid om het samen te doen, het plezier wat je eraan beleefd. Inmiddels zien we dat jongeren meer gebruiken om negatieve gevoelens zoals eenzaamheid en depressie tegen te gaan. 

Nieuwe functie van drugs door Corona

Grofweg zou je kunnen zeggen dat het drugsgebruik onder jongeren tijdens Corona bij ongeveer 33% minder is gaan geworden (mogelijk doordat ze minder in de verleiding komen), dat bij 33% het gebruik stabiel is gebleven. Maar dat er dus ook een groep is, ongeveer 33% die meer is gaan gebruiken de afgelopen tijd. Deze groep bestaat grotendeels uit studenten. Het gaat hier ook om een groep die een goede basis heeft. Deze groep heeft een stabiele thuissituatie en volgen een opleiding. Echter door het wegvallen van de structuur van de dag, de opleiding en de sociale contacten ziet men het cannabis- en alcoholgebruik ook onder deze groep flink toenemen. En waar ze voorheen dus blowden of alcohol dronken voor de gezelligheid en de lol, doen ze dan nu meer tegen de eenzaamheid en verveling. 

Risico op het ontwikkelen van een verslaving

De kans om een alcoholverslaving of cannabisverslaving te ontwikkelen ligt hierbij op de loer. Dit heeft te maken met het feit dat de Corona pandemie inmiddels lang duurt. Tijdens het schrijven van dit artikel, speelt de pandemie al een jaar. De verwachting is dat dit voorlopig nog niet veel anders is. De hoop is dat er vanaf september 2021 meer perspectief zal zijn, op het moment dat het grootste deel van de Nederlandse bevolking is gevaccineerd tegen het virus. Op het moment dat mensen een langere periode teveel drugs of alcohol gebruiken, is er een grote kans op verslavingsgedrag. Hierbij ontstaat een vorm van afhankelijkheid, die niet altijd eenvoudig is te stoppen. Dit kan ook gepaard gaan met andere psychische klachten. Ook hierbij is duidelijk dat er sprake is van een toename bij studenten als gevolg van de Corona-crisis.

drankquilo