Je bekijkt nu Drugsgebruik in Nederland

Drugsgebruik in Nederland

De laatste jaren is er veel te doen over drugsafval dat gedumpt wordt in velden, bossen en stille landweggetjes. De overlast is enorm en gaat gepaard met veel milieuschade en hoge kosten. Ook is er veel berichtgeving over stoppen met alcohol en roken. Voorbeelden hiervan zijn de initiatieven Dry January en Ikstopnu. Er is echter een toename in het gebruik van harddrugs (o.a. cocaïne, XTC, MDMA, etc) in Nederland. Er lijkt weinig aandacht te bestaan voor drugsgebruik in Nederland en dat is vreemd. Op dit moment (januari 2020) zijn er zo’n 130.000 drugsverslaafden in Nederland, waarvan er zo’n 30.000 in behandeling zijn. Dat betekent dus dat een groot percentage van drugsverslaafden niet in zorg komt of niet de juiste zorg krijgt.

Drugsgebruik in Nederland

Politieke aandacht voor drugsgebruik

In de politiek begint er meer aandacht te komen voor het drugsgebruik in Nederland. Op 20 januari 2020 zwengelt D66 de discussie aan over legalisering van drugs en wil onderzoeken of het drugsbeleid in Nederland gemoderniseerd kan worden. Initiatiefneemster Vera Bergkamp zegt dat het een illusie is om te geloven in een drugsvrije wereld. Op 27 januari 2020 heeft de ChristenUnie zich juist uitgesproken met de wens dat Nederland op termijn drugsvrij wordt. Dit laatste lijkt nogal een ambitieus plan, aangezien het verkrijgen van drugs in Nederland steeds makkelijker is geworden. Ook is de drempel onder jongeren om harddrugs te gebruiken gedaald.

Legaliseren of bestraffen?

Waar in het midden en eind van de vorige eeuw vooral alcohol en tabak gebruikt werd tijdens het uitgaan, zie je nu dat drugsgebruik ‘normaler’ is geworden. Echter, het blijkt dat mensen die drugs gebruiken niet bezig zijn met de schadelijke effecten hiervan, de criminele activiteiten die hiermee gepaard gaan en de grote maatschappelijke gevolgen hiervan. D66 ziet mogelijkheden in legalisering en gereguleerd produceren van drugs, terwijl ChristenUnie zegt dat de Nederlandse politiek op een halfslachtige manier bezig is met dit thema en zij steken meer in op bestraffen van criminaliteit. Beide partijen zeggen dat het tijd is om het aanpakken van het drugsprobleem over een andere boeg te gooien.

Preventieplan om drugsgebruik in Nederland te beperken

Het idee is om het drugsgebruik in Nederland niet direct te stoppen, maar het huidige drugbeleid in stappen aan te pakken. Er moet worden ingezet op ontmoediging, preventie en betere hulpverlening. Sommige drugs lijken minder schadelijk te zijn voor de gezondheid dan alcohol en tabak. Er heerst een gevoel van verbazing waarom er wel preventiecampagnes zijn om te stoppen met alcohol en roken, maar niet om te stoppen met drugs. De preventie van harddrugs vereist een lange adem, waarbij uiteindelijk toegewerkt wordt om de beschikbaarheid van drugs te beperken of juist deels te legaliseren. Er zal nog een lange discussie nodig zijn in Den Haag om een definitieve strategie te kiezen. De verschillende partijen hebben ook duidelijk verschillende meningen!

Onze mening over dit thema

Sobriety Online volgt deze discussie nauwgezet. Wij zijn van mening dat het stoppen of minderen van drugs een individuele keuze is. We zijn ons uiteraard zeer bewust van de negatieve gevolgen van drugsgebruik in Nederland op de gezondheid, het milieu, maar ook van de criminaliteit die hiermee gepaard gaat. Wij stimuleren onze cliënten om zelf een keuze te maken hoe om te gaan met hun drugsissues.

Wat kan Sobriety Online voor je betekenen?

Heb je zelf twijfels of zorgen over je eigen drugsgebruik of dat van een naaste, neem dan contact met ons op. Ondanks dat het drugsgebruik in Nederland veel oproept in de politiek, zul je zelf moeten kiezen wat je wilt. Heb je nog grip en zie je jezelf als een recreatieve gebruiker? Of merk je dat jouw druggebruik je algemene functioneren in de weg staat? We weten uit ervaring dat dit gepaard gaat met schaamte. We zijn ons hiervan bewust en houden hier rekening mee in onze aanpak. Neemt contact op en dan kijken we samen wat we voor je kunnen betekenen.